ADAUGĂ

© 2021 Toate drepturile rezervate. Promovare Google

Acasă / Blog / Politica promoţional ă - component ă de baz ă a mixului de marketing

Create a Blog listing

Politica promoţional ă - component ă de baz ă a mixului de marketing

Dinamismul economico-social contemporan a determinat toate firmele ce acţionează atât pe piaţa românească cât şi pe diverse alte pieţe săşi desfăşoare activitatea economică având la bază o nouă optică asupra relaţiilor lor cu piaţa. Această nouă optică a firmei, “concretizată într-un ansamblu coerent de activităţi practice programate şi organizate prin utilizarea unor metode şi tehnici ştiinţifice”1, reprezintă de fapt transpunerea teoriei marketingului în practică, plasând astfel politica de marketing ca parte componentă a politicii economice de ansamblu a firmei. În acest mod, firma îşi poate realiza mai bine şi cu rezultate mai bune obiectul de activitate, încercând să folosească toate oportunităţile şi să evite toate primejdiile existente pe pieţele pe care acţionează. Politica de marketing, care determină un anumit “stil” şi o anumită “manieră” proprie de acţiune a firmei, presupune în primul rând alegerea unei strategii de piaţă în concordanţă cu resursele întreprinderii şi cu particularităţile pieţei pe care întreprinderea acţionează şi abia apoi stabilirea structurii, dimensiunilor, şi modului în care va evolua producţia (politica de produs), stabilirea preţurilor corespunzătoare pentru produsele realizate (politica de preţ), stabilirea modului de vânzare a produselor (politica de distribuţie) şi nu în ultimul rând o permanentă comunicare cu piaţa prin intermediul unor activităţi specifice, folosind mijloace de acţiune foarte diverse (politica promoţională). Această ultimă componentă a politicii de marketing a firmei este foarte importantă pentru că ea asigură de fapt legătura permanentă a firmei cu piaţa pe care aceasta acţionează. Fără această legătură permanentă (recepţionare şi transmitere de informaţii), politica de marketing a firmei este sortită eşecului, iar firma va dispare de pe piaţă. O problema importantă în această direcţie este eficienţa cu care se realizează acest schimb de informaţii, această comunicaţie între firmă şi piaţă, dat fiind faptul că firma trebuie să obţină